MÜKELLEFLERE DİKENSİZ ADALET

Gökten Ulugergerli

Gökten Ulugergerli

E-Posta : gokten_ulugergerli@hotmail.com


Evet, iktidar borcunu zamanında ödeyenlere mükâfat, ödeyemeyenlere de uzun vadeli vergi borç ile erteleme imkânı getirdi.

Mükâfat maddesini olduğu gibi yazıyorum.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi

MÜKERRER MADDE 121- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Borçlarının tecili ile ilgili maddeyi de aynen yazıyorum.

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar Yayımlandı.

24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete ‘de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 Sayılı Karar yayımlandı.

Buna göre, vergiye uyumlu mükellefin borçları, Kararda kriterleri yer alan "çok zor durum hali ”nin tespiti ve mükellefin "çok zor durumu derecesine" göre 6 ila 60 ay süresince ve 0,006 ila 0,09 tecil faizi oranı uygulanmak suretiyle ertelenebilecektir.

Bu Karar, 1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere 24.2.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Evet, bu kararları alkışlamak lazım.

İktidar, bir ay önce Vergiye uyumlu mükelleflerin, vergi borçlarını zamanında ödemeleri halinde, yıllık gelir ve kurumlar beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerin, yüzde beşi ve her hâlükârda bir milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla vergilerinde indirim yapılacağını, hüküm altına almıştır.

Çok geçmeden bu kez de, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının, “çok zor durum Hali’ni dikkate alarak yeni bir kararname çıkarmış ve atmış aya kadar düşük faizli kredi ile ertelenebileceğini hüküm altına almıştır.

Yıllardır sure gelen ve her defasında dillendirilen, ben borcumu ödedim sen borcunu ödemedin, o halde ben zamanında vergimi ödemekle ne elde ettim kargaşasına son verilmiş oldu.

Borcunu zamanında ödeyen, vergiye uyumlu mükelleflere, ödeyecekleri o yılki vergilerde, bir milyon Türk lirasına kadar indim hakkı getirilerek mükâfatlandırılmış oldu.

Öte yandan vergilerini zamanında ödeyemeyen ancak çok zor durumda -ki zor durumda olma tespitinin nasıl yapılacağı yasada belirtilmiştir- olan vergiye uyumlu mükelleflerinde, faizli borç ile mezkûr vergi borçlarını erteleyerek ödeme cezası getirilmiş oldu. 


İzlenme: 295
htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR