MANŞET

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

16 Ağustos 2016 Salı 10:59
marmaris-belediye-baskanligindan-duyurulur

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.maddede listesi, yeri, cinsi, tahmini yıllık kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

 

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1. İhale dokümanı; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00 ₺ (YüzTürkLirası) karşılığında alacaklardır.2.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Nolu Odaya, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir. 

- Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

 

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1. Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 24.08.2016 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. 

 

Madde 4- Tahmini bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra

No

İşyerinin Bulunduğu Yer

Tahmini Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminat

Kira

Süresi

1

Armutalan Mah. Kültür ve Kongre Merkezi Zemin katta bulunan 90 m2'lik 1 nolu işyeri Kitap satış yeri-kafe)

6.000,00 TL

180,00 TL

3 YIL

2

İçmeler Mah. Cumhuriyet Meydanında bulunan 48 m2 ve 17 m2'lik 2 (iki) adet derslik, 5,5 m2'lik çay ocağı ve 40,5 m2'lik sergi salonu

5.000,00 TL

150,00 TL

3 YIL

3

Çamlı Mah. Köybüşü Sokak No:21/A adresinde bulunan 10,00 m2'lik 1 (bir) adet işyeri

700,00 TL

21,00 TL

3 YIL

 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;

1-Nüfus cüzdanı (fotokopi)

2-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

3-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

4-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

6-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) -(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

8-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

9-  İhaleye katılacak isteklinin bünyesinde konservatuar veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden  (güzel sanatlar vb.) mezun, en az 5 yıl tiyatro deneyimi bulunan tiyatro sanatçısı veya tiyatro eğitmeni çalıştırdığına dair belgeye (Aslı veya noter onaylı) (İçmeler Mah. Cumhuriyet Meydanında bulunan 48 m2 ve 17 m2'lik 2 (iki) adet derslik, 5,5 m2'lik çay ocağı ve 40,5 m2'lik sergi salonu ihalesi için)

10- İhaleye katılacak isteklinin en az 1 tane hazırlamış olduğu tiyatro projesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış devlet desteği belgesi (Aslı veya noter onaylı) (İçmeler Mah. Cumhuriyet Meydanında bulunan 48 m2 ve 17 m2'lik 2 (iki) adet derslik, 5,5 m2'lik çay ocağı ve 40,5 m2'lik sergi salonu ihalesi için)

 

 

Tüzel kişiler ise;

1-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

 2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

 3-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

 4-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

 5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

6-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

 7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

8- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

9- Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Müdürlüğünden İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

10-  İhaleye katılacak isteklinin bünyesinde konservatuar veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden  (güzel sanatlar vb.) mezun, en az 5 yıl tiyatro deneyimi bulunan tiyatro sanatçısı veya tiyatro eğitmeni çalıştırdığına dair belgeye (Aslı veya noter onaylı) (İçmeler Mah. Cumhuriyet Meydanında bulunan 48 m2 ve 17 m2'lik 2 (iki) adet derslik, 5,5 m2'lik çay ocağı ve 40,5 m2'lik sergi salonu ihalesi için)

11- İhaleye katılacak isteklinin en az 1 tane hazırlamış olduğu tiyatro projesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış devlet desteği belgesi (Aslı veya noter onaylı) (İçmeler Mah. Cumhuriyet Meydanında bulunan 48 m2 ve 17 m2'lik 2 (iki) adet derslik, 5,5 m2'lik çay ocağı ve 40,5 m2'lik sergi salonu ihalesi için)

 

Not:

1-Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

2-İhale üzerinde kalmayan isteklilerin talebi halinde asıl evraklar ihaleden sonra  kendilerine iade edilecektir.

 

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 24.08.2016 tarih saat 11.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

 

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.                                                                                    

  

 

                                                                                                           

            İDARE YETKİLİSİ

 

 

                                                                                                            İsmet Kamil ÖNER                                                                                                           Belediye Başkanı Vekili

 Haber okunma sayısı: 1220

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER