MANŞET

T.C. SOSYAL GUVENLİK KURUMU BAŞKANLIGI

01 Haziran 2016 Çarşamba 11:17
-tc-sosyal-guvenlik-kurumu-baskanligi

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO       : 2016/15

SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN :

TAPU KAYDI  : Muğla İli, Marmaris İlçesi, Bayır Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 1530 parsel, 15 cilt, 1468 sayfa, 1697,00m2 arsa niteliğinde gayrimenkuldür.

İMAR DURUMU        : Muğla İli, Marmaris İlçesi, Bayır Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 1530 parsel, 15 cilt, 1468 sayfa, 1697,00m2 arsa niteliğinde gayrimenkuldür.1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı içinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz 2. Derece doğal sit alanı içerisinde yer almaktadır ve turizm tesis alanı olarak tanımlanmıştır ancak parselin bulunduğu bölgede alt ölçekli uygulama imar planı hazırlanmadığı için herhangi bir yapılaşma izni yoktur.ÖNEMLİ ÖZELLİKLER : Satışa konu gayrimenkul, Muğla İli, Marmaris İlçesi, Bayır Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 1530 parsel, 15 cilt, 1468 sayfa, 1697,00m2 kayıtlı olup, taşınmazın bulunduğu parselin kuzeyinde Green Palatan Oteli, güneyinde günübirlik işletmeler, doğu yönünde sahil yer almaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ  : Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 1.200.000,00 TL.(Bir milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) olarak takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI         : 1-Taşınmazın 1.satışı 21.06.2016  tarih Salı günü saat 10:30 ile 10:40 arasında Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Haluk Özsoy Cad. Muğla) açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen Zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75.ni + takip masraflarını ve var ise rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 28.06.2016  tarih Salı günü aynı yer ve saatte 2.arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada rayiç bedelinin %50’si + takip masrafı ve var ise rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi uygulanacaktır ve zorunludur.

2-Arttırmaya katılacakların gayrimenkulun arttırmaya esas rayiç bedelin %7,5.i olan 90.000,00 TL’yi nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4-Tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi ve gayrimenkul teslim masrafları alıcıya aittir.

5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

6-İpotek sahibi alacaklar diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa ait iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

7-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde arttırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez  ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5 den hesap edilir.

8-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

9-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/15 satış sayılı dosya numarası ile SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilanen tebliğ olunur.Haber okunma sayısı: 1144

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER