MANŞET

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

05 Şubat 2016 Cuma 15:40
-marmaris-belediye-baskanligindan-duyurulur

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı; 1.1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini yıllık kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1. İhale dokümanı; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00 ₺ (Yüz TL) karşılığında alacaklardır.

2.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Nolu Odaya, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir. - Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1. Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 17.02.2016 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. 

Madde 4- Tahmini bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra

No          İşyerinin Bulunduğu Yer   Tahmini Yıllık Kira Bedeli               Geçici Teminat    Kira Süresi

1             Kemeraltı Mahallesi, 95 Sokak, Kültür ve Sanat Evi adresinde bulunan 54,00 m2’lik 1 (Bir) adet Kafeterya                                                                                                         10.000,00 ₺   300,00 ₺      3 yıl

2             Çamlı Mahallesi, Köybüşü Sokak,  No:21 adresinde bulunan 30,00 m2 lik 1 (Bir) adet işyeri                                                                                                                                    1.500,00 ₺    45,00 ₺          3 yıl

3             Bozburun Mahallesi,Atatürk Caddesi, No:2-b adresinde bulunan 16,00 m2’lik  1 (Bir) adet işyeri                                                                                                                                            4.000,00 ₺    120,00 ₺        3 yıl

4             Söğüt Mahallesi, Köçüpınarı Sokak, No:99 adresinde bulunan 18,00 m2’lik 1 (Bir) adet işyeri                                                                                                                                  1.500,00 ₺     45,00 ₺         3 yıl

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;

1-Nüfus cüzdanı (fotokopi)

2-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

3-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

4-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

6-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya

7-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) -(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

8-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

Not:

1-Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

 2-İhale dokümanının görülmesi ve temini ihale şartnamesinin 4.1. /4.2. maddelerinde; ihale doküman bedelinin yatırılacağı adres ise ihale şartnamesinin 4.3. maddesinde belirtilmiştir.

 

Tüzel kişiler ise;

1-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

 2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

 3-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

 4-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

 5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

6-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

 7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

8- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

Not:

1-Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

2-İhale dokümanının görülmesi ve temini ihale şartnamesinin 4.1. /4.2. maddelerinde; ihale doküman bedelinin yatırılacağı adres ise ihale şartnamesinin 4.3. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 17.01.2016 tarih saat 11.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İlan olunur.         Haber okunma sayısı: 979

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER